Franch Tours - Franch Grup
  • Inici
  • Política de Privacitat

Política de Privacitat

La política de privacitat que es descriu a continuació només és aplicable al present lloc web, entenent que inclou totes les pàgines i sub-pàgines incloses en el domini www.franchtours.com. Autocars Franch SA declina tota responsabilitat sobre les diferents polítiques de privacitat i protecció de dades que puguin tenir altres llocs web des dels quals es pugui accedir a www.franchtours.com.

Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra legislació que sigui d’aplicació i / o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda a la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat.

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través del web tindran els drets d’accés, rectificació i/o cancel.lació de les seves dades tal i com reconeix la LOPD, sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Els drets esmentats podran ser exercitats per escrit, en el domicili del titular del web facilitat en l’apartat I d’aquest avís (Condicions d’ús).

Les dades de caràcter personal que s’hagin obtingut a través del web, tenen la protecció necessària per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions d’ús es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i incompliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.